Munkavállalóknak

Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

Please enter your email:

1. Belépését megelőzően részt vett munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 

2. Munkába állását megelőzően részt vettem munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatáson?

 
 

3. Részesült oktatásban a technológiára, munkafolyamatra és a munkavégzés során töltendő dokumentumok kezelésére vonatkozóan?

 
 

4. A felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatban részesült tájékoztatásban, a biztonsági adatlapokhoz hozzáfér?

 
 
 

5. Amennyiben a munkavállalói létszám meghaladja a 20 fő-t, a munkáltató tájékoztatta a munkavállalókat a munkavédelmi képviselő választásának lehetőségéről és módjáról?

 
 
 

6. Amennyiben van munkavédelmi képviselő, úgy tájékoztatták a személyéről?

 
 

7. A munkavégzése céljából rendelkezésére álló mozgástér eléri a 2 m2-t?

 
 
 

8. Amennyiben túlzottan meleg, illetve hideg környezetben végzi a munkáját, úgy a védőital biztosított?

 
 

9. Részesült oktatásban az egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű használatáról?

 
 

10. Az egyéni védőfelszerelések kiadása dokumentáltan történik?

 
 

11. Az összes a munkafolyamat során felmerülő veszéllyel szemben ellátták egyéni védőfelszereléssel?

 
 
 
 

12. Minden kiadott egyéni védőfelszerelés megfelel a 65/1999. (XII.22.) EüM rendeletben előírtaknak és rendelkezik az összes ezt igazoló jelöléssel?

 
 
 
 

13. Amennyiben szükséges tud gondoskodni önállóan a védőfelszerelések cseréjéről, pótlásáról, azok elhasználódása esetén, illetve minden esetben van a kiadásokkal megbízott személy jelen?

 
 

14. Megfelelőnek találja a munkaterületen a fényviszonyokat a munkavégzés jellegéhez?

 
 

15. A járófelületek, padozatok egyenletesek a munkaterületen, nincsenek egyenetlenségek és a felület nem csúszós?

 
 
 
 

16. Az Ön által használt gép, berendezés időszakos felülvizsgálatait (elektromos, munkavédelmi, szakértői stb.) a meghatározott időintervallumon belül elvégezték?

 
 
 

17. Amennyiben jelenti egy kéziszerszám, vagy elektromos eszköz hibáját, annak használatát a javításáig, vagy cseréjéig a munkáltató megtiltja és haladéktalanul intézkedik?

 
 
 
 

18. Amennyiben új munkaterületre irányítják, ahol még nem végzett korábban munkát, akkor a munka megkezdése előtt tájékoztatják az ott felmerülő veszélyekről és azok kezeléséről?

 
 
 
 

19. Amennyiben képernyő előtti munkát végez, úgy az óránkénti 10 perc szünet biztosított az Ön számára?

 
 
 
 

20. Munkahelyi baleset esetén vezetnek-e baleseti nyilvántartást, illetve a munkabalesetek kivizsgálása megtörténik-e?

 
 
 

21. Amennyiben munkabaleset történik, úgy a munkavállalókat tájékoztatják-e a bekövetkezett baleset körülményeiről és a hasonló balesetek elkerülésének módozatairól?