Munkavédelmi képviselőknek

Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

Please enter your email:

1. Minden munkavállaló részt vesz időszakos és előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 
 

2. Minden munkavállaló részt vesz a munkába állást megelőző és az ismétlődő munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásokon?

 
 
 

3. A munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatások mindig munkaidőben történnek?

 
 

4. Rendelkezik a vállalkozás kockázatértékeléssel?

 
 
 

5. A kockázatértékelésben feltárt veszélyek azonosításra kerültek és készült intézkedési terv a megszüntetésüket, vagy a kockázatok minimalizálására?

 
 
 

6. Részt vehet a munkáltató azon értekezletein és vezetői megbeszélésein, ahol a munkavállalókat érintő döntéseket hoznak?

 
 
 

7. Biztosított a munkavédelmi képviselő számára az ellenőrzése alá tartozó terület bejárása és ott a munkafolyamatok megfigyelése, értékelése?

 
 

8. Biztosítottak a munkavállalók számára a megfelelő öltözési és tisztálkodási lehetőségek?

 
 

9. A túlzottan hideg, vagy meleg munkakörnyezetben dolgozók kapnak védőitalt?

 
 

10. A túlzottan hideg, vagy meleg környezetben dolgozó munkavállalóknak biztosított az óránkénti minimum 5, de legfeljebb 10 perces szünet?

 
 

11. Az egyéni védőfelszerelések kiadása dokumentáltan történik?

 
 

12. Az egyéni védőfelszerelések mindegyike rendelkezik EK típusbizonyítvánnyal és a vonatkozó szabványi előírásoknak megfelel?

 
 
 
 

13. Minden munkavállaló szabadon hozzáfér a munkavégzéséhez szükséges egyéni védőfelszerelésekhez, azok cseréje, pótlása esetén is?

 
 
 
 

14. Minden a technológiában használt veszélyes készítmény és anyag tekintetében a munkavállalók teljes körű oktatásban részesültek?

 
 

15. Minden a technológiában használt veszélyes anyag és készítmény CLP szerinti biztonsági adatlapja rendelkezésre áll és a munkavállalók részére szabadon hozzáférhető?

 
 
 

16. A járófelületek, padozatok egyenletesek a munkaterületen, nincsenek egyenetlenségek és a felület nem csúszós?

 
 
 
 

17. A munkavállalók által használt gépek, berendezések időszakos felülvizsgálatait (elektromos, munkavédelmi, szakértői stb.) a meghatározott időintervallumon belül elvégezték?

 
 
 

18. Amennyiben a munkavállalók hibás kéziszerszámról vagy elektromos eszközről (pl. hosszabbító) tesznek jelentés, abban az esetben a hibás eszközök cseréje megtörténik?

 
 
 
 

19. Amennyiben a vállalkozásnál új technológiát, vagy gépet, berendezést alkalmaznak, illetőleg a munkavállalókat új munkaterületen dolgoztatják, abban az esetben részesülnek az új technológiát, gépet, berendezést használók, vagy az új munkaterületen munkát végzők a munka megkezdése, vagy az új gép, berendezés üzembe helyezése előtt munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 
 

20. A képernyő előtti munkát végzők részére az óránkénti 10 perc szünet biztosított-e?

 
 
 

21. Munkahelyi baleset esetén vezetnek-e baleseti nyilvántartást, illetve a munkabalesetek kivizsgálása megtörténik-e?

 
 
 

22. Amennyiben munkabaleset történik, úgy a munkavállalókat tájékoztatják-e a bekövetkezett baleset körülményeiről és a hasonló balesetek elkerülésének módozatairól?

 
 

23. Munkahelyi balesettel kapcsolatban felkérik-e a baleset kivizsgálásában történő részvételre?

 
 

24. Figyelembe veszik-e a munkáltató felé beadott javaslatait és a vezetői értekezleteken tett észrevételeit?

 
 
 

25. Részt vesz-e a munkahelyi kockázatértékelésben és a feltárt kockázatok elleni védekezés kidolgozásában?

 
 
 

26. Amennyiben bármilyen jellegű hiányosságot tapasztal, jelenti azt a munkáltatónak és tesz-e javaslatot a megszüntetésére?