Szakmai kiadványok és hasznos oldalak

Fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás ágazatokhoz tartozó kiadványok és tanulmányok:
https://www.feldolgozoiparibiztonsag.hu/index.php/szakmai-tartalmak/
https://www.feldolgozoiparibiztonsag.hu/index.php/tanulmanyok/

Munkástanácsok Országos Szövetsége által preferált kiadványok és hírek:
https://munkastanacsok.hu/category/cikkek-tanulmanyok/munkavedelem/

Általános munkaegészségügyi és egészségüggyel kapcsolatos hasznos oldalak:
https://www.nnk.gov.hu
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/22016/uzemorvosi-vizsgalatok
http://oki.antsz.hu/dokumentumtar

Legionella kockázatokkal kapcsolatos hasznos anyagok:
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/187/Modszertani%20level_Legionella_5.kiadas__20
20_1.pdf

Kémiai kockázatokkal kapcsolatos hasznos anyagok, honlapok:
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/jogszabalyok_utmutatok/kemiai_biztonsag
http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/7e/20000/KOZEG_Kémiai_biztonság.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/kemiai-biztonsag
https://osha.europa.eu/hu/themes/dangerous-substances (az oldal magyar nyelvű)
https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer

Nemzetközi kiadványok:

Az EU-OSHA (Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség)
honlapján található kiadványok elérhetősége:
https://osha.europa.eu/hu/publications